Instrukcja

W jaki sposób mogę korzystać z usług na portalu  przewodnikprawny.pl ?


Po wejściu na naszą stronę główną www.przewodnikprawny.pl widoczny jest pasek zakładek z udostępnionymi informacjami i usługami.

 


Portal udostępnia następujące kategorie usług:

1. WZORY DOKUMENTÓW,

a. WZORY UMÓW

b. WZORY PISM, WNIOSKÓW, PODAŃ

2. PRZEWODNIK PRAWNY,

3. Usługa Reklamy zindywidualizowanej - e-Usługa udostępniona tylko dla zarejestrowanych Usługobiorców

 

Korzystanie z e-usług portalu nie wymaga rejestracji. - patrz dział FAQ

Usługa Przewodnik Prawny jest bezpłatna.  -patrz dział FAQ

Jak się zalogować/zarejestrować. – patrz dział FAQ

 

WZORY DOKUMENTÓW


Aby skorzystać z usługi Wzory dokumentów należy na głównym pasku na górze strony kliknąć na „WZORY DOKUMENTÓW”, a następnie wybrać interesujący nas generator:

  1. WZORY UMÓW

  2. WZORY PISM, WNIOSKÓW, PODAŃ

 

Po wybraniu opcji „WZORY UMÓW” pojawi się lista kategorii umów z której należy wybrać interesującą nas kategorię


Każda z kategorii rozwija się w listę dokumentów dostępnych do wygenerowania.

 

Np. Umowa sprzedaży ruchomości.


Po znalezieniu szukanej umowy należy kliknąć na jej nazwę, a następnie na link otwórz dokument>

W nowym oknie w zakładce „Krok 1” wybieramy strony umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na liście wyboru. Kolejnym krokiem jest wypełnienie rubryk odpowiednimi danymi.

 

 


Następnie przechodzimy do zakładki „Krok 2” i wypełniamy odpowiednie pola tekstowe, wybieramy jedną z dostępnych opcji na liście rozwijanej lub zaznaczamy kilka wariantów z przedstawionej listy.

Po ustawieniu kursora w polu tekstowym system podpowie, jakie dane powinny zostać wpisane przez użytkownika.

 

 

 

Przechodzimy do zakładki ”Krok 3”.  W zakładce tej umieszczona jest lista klauzul dodatkowych, które użytkownik może dodać do generowanej przez siebie umowy. Wybraną przez siebie klauzuę, użytkownik dodaje do umowy zaznaczając okienko obok pytania. 

Uwaga! Niektóre klauzule wymagają wypełnienia dodatkowych danych w rozwijanych polach tekstowych.

 


Podczas wypełniania pól umowy na dole strony widoczna jest cena do zapłacenia za wygenerowany dokument.

 

Aby wygenerować dokument po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w zakładkach "Strony Umowy" i "Treść Umowy" oraz wyborze klauzul dodatkowych - klikamy na pole „Generuj”.


Następnie dokonujemy wybranej mikropłatności, a po jej potwierdzeniu możemy dokument wydrukować lub zapisać w postaci pliku PDF.

 

Po wybraniu opcji „WZORY PISM, WNIOSKÓW, PODAŃ” pojawi się lista kategorii dokumentów z której należy wybrać interesującą nas kategorię:

Każda ze wskazanych kategorii rozwija się w listę dokumentów dostępnych do wygenerowania.

 

Dalej postępujemy analogicznie jak w wypadku generowaniu umów.

 

PRZEWODNIK PRAWNY

Aby skorzystać z Przewodnika Prawnego należy  kliknąć na zakładkę  „PRZEWODNIK PRAWNY”, która znajduje się na głównym pasku na górze strony, a następnie wybrać interesującą nas kategorię.

 

  1. TWOJE PRAWO

  2. TWOJA FIRMA

  3. PRACA

  4. NIERUCHOMOŚCI

  5. SPRAWY URZEDOWE

  6. SPRAWY SĄDOWE

  7. KONSUMENT

  8. PODATKI

 

Każda z kategorii składa się z rozwijanych list podzielonych na podkategorie i listy przewodników.

 

W treściach poszczególnych przewodników zawarte są bezpośrednie linki do odpowiednich umów/pism/wniosków/podań w generatorze dokumentów.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl