Kontakt

 

Salutaris.pl sp. z o.o.

Biuro projektu

ul. Emilii Plater 28 lok. 103

00-688 Warszawa

Email: biuro@przewodnikprawny.pl

 

Salutaris.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giżycku adres: ul. Unii Europejskiej nr 20 lok. 205, 11-500 Giżycko, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000355550, NIP 5783071207, REGON 280507213. Kapitał zakładowy: 20 000 zł.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl