Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Stwórz swój dokument przy pomocy naszego kreatora!

Cena: 61.50


Zamawiający


Wykonawca

Cena: 61.50
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl