Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Wniosek ten dotyczy obszaru nieobjętego obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stwórz swój dokument przy pomocy naszego kreatora!

Cena: 6.15

Wybierz 1 stronę umowy

Wybierz 2 stronę umowy

Cena: 6.15
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl